Dit is het privacybeleid waarin we uitleggen hoe we je persoonlijke informatie verzamelen, verwerken, delen en beschermen. Dit beleid richt zich naar alle personen waarvan wij deze gegevens, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, ontvangen.

Voor vragen over de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met ons via e-mail naar info@compyou.be.

Deze Gegevens verzamelen we over u

A) Statistieken: Google Analytics

Aan onze website is Google Analytics gekoppeld. We gebruiken Google Analytics om een aantal statistieken te verzamelen. Die statistieken zijn anoniem en geven ons meer info over o.a. de browser die u gebruikt, het IP-adres, het besturingssysteem van uw computer, het al dan niet mobiel gebruik, de manier waarop u op onze website bent terecht gekomen. We gebruiken Google Analytics om uw surfgedrag te analyseren. We gebruiken deze info enkel om onze website te optimaliseren en het gebruiksgemak voor onze gebruikers te vergroten.

De statistieken zijn volledig anoniem, dus u heeft niets te vrezen. Google Analytics beveiligt uw data, maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Meer informatie hierover kan u vinden in de privacy policy van Google Analytics.

B) Persoonsgegevens

Als u contact opneemt via email, slaan we uw emailadres in ons emailprogramma op. Dit laat ons toe om later beter contact met u op te nemen.

Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor volgende concrete doelen:

  • om de aanvraag naar onze producten en/of diensten correct te kunnen behandelen
  • om u telefonisch of per mail correct te kunnen informeren
  • om onze communicatie & facturatie naar u toe correct te kunnen uitvoeren

Delen van gegevens met derden

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Wij delen uw gegevens dus niet met derden voor commerciële doeleinden. Voor de goede technische verwerking van de website & voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van externe gegevensverwerkers (zoals Google). Deze verwerkers garanderen op hun beurt uw privacy.

Hoe beschermen wij uw gegevens

Wij hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en hebben daarom de nodige technische maatregelen genomen. Uw data worden op een beveiligde server bewaard. Indien er zich toch een gegevenslek zou voordoen, dan wordt u hierover persoonlijk verwittigd. Ook bij de externe verwerkers van de persoonsgegevens zijn uw persoonsgegevens beveiligd.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de hierboven beschreven doelen. Wij bewaren uw contactgegevens tot 3 jaar nadat u melding heeft gemaakt dat u niet langer wenst gecontacteerd te worden door ons.

uw rechten

U heeft een aantal rechten betreffende het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wil maken van één van onderstaande rechten, kan dit uiteraard. U doet dit best door contact op te nemen met ons, waarvan u de gegevens bovenaan op deze pagina vindt.

Recht op inzage en rechtzetting

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen. In iedere nieuwsbrief kan u onderaan door te klikken op de link uw gegevens die in het nieuwsbriefsysteem zijn ingegeven aanpassen. U kan zich daar ook uitschrijven.

Recht om te worden vergeten

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Recht om klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Wijzigbaarheid

Wij hebben het recht om deze privacy policy te wijzigen wanneer dit nodig zou blijken. Laatste update van deze policy gebeurde op 04 februari 2023.